Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Ochrona środowiska

Każdy podmiot gospodarczy (lub osoba fizyczna), którego działalność powoduje:

 • wprowadzanie pyłów lub gazów do atmosfery;
 • powstawanie odpadów, ich magazynowanie i transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie;
 • powstawanie ścieków;
 • emisję hałasu,

wymaga regulacji prawnej w zakresie powyższych oddziaływań na środowisko naturalne. Ponadto realizacja nowej inwestycji, często wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Należy zaznaczyć, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie, którzy krok po kroku pomogą Państwu przebrnąć przez skomplikowane procedury prowadzące do pełnej zgodności działalności z wymogami przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.  

Poniżej skrótowo przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące terminów dokonywania opłat związanych z przepisami ochrony środowiska, przedkładaniem różnych sprawozdań oraz podstawowe akty prawne i przydatne linki.

Ważne terminy:    

 • Opłaty środowiskowe wraz z wykazem informacji zawierających dane o zakresie korzystania ze środowiska:
  31 marzec każdego roku - za ubiegły rok kalendarzowy
  Na skutek zmian, które wprowadza ustawa o redukcji niektórych obciążeń opłaty za korzystanie ze środowiska będą regulowane raz do roku, w terminie do 31 marca roku następującego po upływie roku sprawozdawczego. Wykaz będzie przekazywany tylko do marszałka województwa, jeden raz w roku w tym samym terminie. Zmianie ulegnie też wysokość kwoty zwalniającej z obowiązku regulowania opłat. Określono ją na poziomie 800 zł. Opłaty za II półrocze 2012 r. będą wnoszone na podstawie obowiązujących przepisów, tzn. do 31 stycznia 2013 r.
 • Prowadzący stację demontażu pojazdów winni złożyć roczne sprawozdanie dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  15 marzec każdego roku – za ubiegły rok kalendarzowy
  Sprawozdanie składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz stosownego Urzędu Marszałkowskiego.
 • Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – raport KOBIZE
  28 luty każdego roku - za ubiegły rok kalendarzowy
  Raport składa się do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.     
 • Zbiorcze zestawienie danych o ilościach i rodzajach odpadów:
  15 marzec każdego roku – za ubiegły rok kalendarzowy
  Zestawienie przekazuje się do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Urzędu Marszałkowskiego.   
 • Sprawozdanie PRTR – dla instalacji podlegającym przepisom rozporządzenia E-PRTR nr 166/2006
  31 marzec każdego roku – za ubiegły rok kalendarzowy
  Raport składa się do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Roczny raport emisji CO2 (instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji):
  31 marzec każdego roku – za ubiegły rok kalendarzowy
  Zweryfikowany raport przekazuje się do Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej
  31 marzec każdego roku – za ubiegły rok kalendarzowy
  Sprawozdanie składa się do stosownego Urzędu Marszałkowskiego.
 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane:
  31 marzec każdego roku – za ubiegły rok kalendarzowy
  Sprawozdanie składa się do stosownego Urzędu Marszałkowskiego.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
 5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., poz. 1397)
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

Przydatne linki:

Zaufali nam

 • Frosta
 • gddik
 • Kier
 • Kruszwica
 • Metalko

Copyright 2015 - Ekoter www.ekoter.pl

Ekoter - ochrona środowiska Bydgoszcz. Nasza oferta to przede wszystkim: - prowadzenie dokumentacji dla gmin, firm i osób prywatnych w zakresie ochrony środowiska; - outsourcing i stała obsługa.  Wykonujemy: badania, analizy akustyczne, raporty środowiskowe, operaty wodnoprawne, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowane IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), raport początkowy, raport o oddziaływaniu na środowisko (raport ooś), audyty, programy środowiskowe, przeglądy ekologiczne, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na obszary natura 2000, inwentaryzacje przyrodnicze. Pomagamy w tworzeniu ewidencji odpadów, zanieczyszczeń, optymalizacji opłat za korzystanie ze środowiska oraz w tworzeniu opracowań i sprawozdań, informacji i prognoz środowiskowych oraz monitoringu. Obsługujemy również firmy i instytucje w zakresie ochrony środowiska takie jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, strefy przemysłowe. Nasze działania to m.in. doradzanie i kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska w firmie, usługi konsultingowe, przygotowanie dokumentacji i wniosków dla takich instytucji jak: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urzędy Miast i Gmin oraz Urzędy Marszałkowskie. Obszar działalności firmy Ekoter to przede wszystkim: - Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Nowe, Warlubie, Nakło nad Notecią, Paterek, Łabiszyn, Solec Kujawski, Kruszwica, Mogilno, Strzelno, Radziejów, Janowiec Wielkopolski, Rypin, Barcin, Janikowo, Trzemeszno, Żnin, Szubin, Świecie, Koronowo, Brodnica, Chełmno, Chełmża, Włocławek, Chojnice, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Nowe, Więcbork, Strzelno, Pakość – Województwo Kujawsko - pomorskie oraz Gdańsk i Gdynia.  Wszelkie prawa zastrzeżone – Ekoter – profesjonalna obsługa w obszarze ochrony środowiska od ponad 20 lat.